راهنمایی تعیین سایز انگشت

بهترین زمان مناسب برای تعیین سایز انگشت : زمانیکه دست ها گرم هستند زیرا هوای سرد باعث می شود سایزانگشت از سایز معمولی خود کوچکتر شود .

برای تعیین سایز انگشت مدنظرتان یکی از حلقه هایی که در آن انگشتتان راحت است و بیشتر شبیه به انگشتری است که قصد خریدش را دارید انتخاب و قطر داخلی آن را مانند عکس بالا با یک خطکش اندازه گیری کنید و با استفاده از جدول مربوطه بالا سایز انگشت خود را مشخص کنید

 


 

روش دیگر برای تعیین سایز انگشت

می توانید یک نخ را به دور انگشتتان بپیچید سپس قیچی کرده و بر روی یک خطکش اندازه گیری کنید و به کمک جدول سایز انگشت خود را مشخص کنید .

 

سایز انگشتر اندازه دور انگشت بر حسب میلی متر
49 55
50 56
51 57
52 58
53 59
54 60
55 61
56 62
57 63
58 64
59 65
60 66
61 67
62 68
63 69
64 70
65 71
66 72
67 73
68 74
69 75
70 76
71 77
72 78
73 79
74 80
75 81
76 82